top of page

EP 2. : Three Scenarios of recruitment after COVID-19

Updated: Jul 6, 2020

ในตอนที่แล้ว เราคุยกันว่าภายหลัง การระบาด [รอบแรก] ของโควิด มีความเป็นไปได้ว่าสถานะขององค์กรต่างๆ จะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่ง ได้แก่

  1. องค์กรที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอย่างรุนแรง(Damaged)

  2. องค์กรที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้น (Challenged)

  3. องค์กรที่นอกจากจะไม่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังสามารถเติบโตได้ ( Fortunate)

วันนี้เราจะเริ่มคุยถึงกระบวนการแรกคือ การสรรหา (recruitment) ซึ่งเราเห็นอย่างชัดเจนในช่วงโควิดว่า องค์กรส่วนใหญ่ระงับหรือชะลอการสรรหาและจ้างงาน แม้บางส่วนยังคงดำเนินการสรรหาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องปรับรูปแบบการสรรหาให้เหมาะสมกับมาตรการควบคุมการระบาดด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในกระบวนการสรรหาภายหลังโควิด ได้แก่

  • ทำให้กระบวนการสรรหามีความปลอดภัย และสร้างความสบายใจให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ

  • รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของผู้จ้างงาน (employer brand) แม้ในสถานการณ์ที่บริษัท ประสบปัญหาผลประกอบการ

  • มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีแม้รูปแบบของการติดต่อ (touch point) จะเปลี่ยนไปจากเดิม

  • สื่อสารสภาพการทำงาน (working condition) ให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจตรงกัน เช่น ทำงานจากบ้าน ความหนาแน่นของพื้นที่ทำงาน ความถึ่และความใกล้ชิดกับผู้มาติดต่อ เป็นต้น

  • เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับแหล่งและประเภทแรงงานจากที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ

  • สร้างคุณค่า (perceived value) ของทีมสรรหาให้ผู้บริหารตระหนัก แม้ปริมาณการจ้างงานลดลง

เมื่อพิจารณาสิ่งที่ควรคำนึงแล้ว จะพบว่าทุกองค์กรควรทบทวนกระบวนการสรรหา (recruitment funnel) อย่างจริงจัง ไม่ว่าองค์กรนั้นจะอยุ่ในโหมดหลังโควิดเช่นไร


การประกาศงาน (job posting) ในสถานการณ์ที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงเร็ว หากบริษัทใดที่ยังมีการจ้างงานอยู่ สิ่งที่ควรดำเนินการคือทำให้ทุกคนทราบว่าการสรรหายังดำเนินต่อเนื่อง ดังนั้น การประกาศงานควรมีการอัพเดทข้อกำหนดให้สะท้อนภาพจริง (realistic job profile ) และลงประกาศใหม่ (re-post) ทั้งหมด เนื่องจากผู้สมัครอาจเข้าใจว่าตำแหน่งที่เปิดเมื่อ มีนาคม 2563 คงไม่ได้เปิดรับแล้วในปัจจุบัน ในกรณีที่องค์กรประสบปัญหา (ทั้ง damaged และ challenged) กลยุทธ์ที่สำคัญคือการสร้าง กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม ( talent pipeline) ซึ่งทำได้โดยการกลั่นกรองใบสมัคร และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่ออัพเดทประวัติ รวมทั้ง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (stay connected) ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่องค์กรต้องการกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ การคัดเลือกก็จะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ในสถานการณ์เช่นนี้ วิกฤติของบางองค์กรได้กลายเป็นโอกาสขององค์กรอื่น เพราะในขณะที่องค์กรในอุตสาหกรรมการบิน โรงแรม ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ประสบปัญหาจนต้องลดจำนวนพนักงาน กลับเป็นโอกาสให้องค์กรอื่นสามารถเข้าถึงพนักงานที่มีทักษะด้านการบริการ โดยอาจจะเลือกใช้ในรูปแบบ พนักงานทางเลือก (contingent workers) ได้ ตัวอย่างเช่น บางองค์กรมีการเปิดรับพนักงานจากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเข้ามาเรียนรู้ทักษะการขายทั้งทางออกไลน์และการเรียนรู้หน้างาน ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนพนักงานขายที่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนประจำ แต่เป็นการจ่ายเงินรางวัลการขาย (incentive) ตามผลงานเท่านั้น


การติดตามสถานะผู้สมัคร ( Application Tracking System- ATS) องค์กรส่วนใหญ่เริ่มนำซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ให้เลือกมากมายมาใช้ เพื่อความสะดวก และ ทำให้เห็นภาพการเคลื่อนของการสมัครตลอดทั้งกระบวนการ(end-to-end) อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาแล้วแต่มีการหยุดกระบวนการชั่วคราว องค์กรควรติดต่อแจ้งสถานะปัจจุบัน และ แนวโน้มความคืบหน้าในขั้นตอนต่อไปให้ผู้สมัครทราบอย่างต่อเนื่อง


การสัมภาษณ์ คืองาน (tasks) ที่มีการปรับเปลี่ยนมากที่สุดในกระบวนการสรรหาอันเป็นผลมาจากความกังวลเกื่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ และ มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ในองค์กรที่ยังคงเติบโต (fortunate) การสรรหาคัดเลือกให้รวดเร็วในคือสิ่งสำคัญ เพราะบริษัทเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มนี้คือกลุ่มที่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสัมภาษณ์และจ้างงานให้เร็วที่สุด และแม้เครื่องมืออย่าง Zoom, Skype หรือ Hangouts จะเป็นที่นิยม แต่แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการประชุม ไม่ใช่เพื่อ virtual interviewing ดังนั้น ในระยะยาว หากองค์กรใดที่จะใช้การสัมภาษณ์ออนไลน์เป็นเครื่องมือประจำ ก็ควรต้องมองหาแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า


การที่องค์กร นำมาตรการทำงานจากที่บ้านมาใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าหลายๆ แห่งจะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน แต่ต่างก็พยายามปรับและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า จริงๆ แล้วมีงานบางประเภทที่สามารถทำงานจากบ้านหรือนอกสถานที่ทำงาน ( remote working) ได้ โดยไม่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงานแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า หลายงานจะถูกกำหนดให้ทำงานนอกสถานที่ทำงานอย่างถาวร ซึ่ง หากองค์กรใดสามารถกำหนดได้แน่ชัดว่า ตำแหน่งงานใดบ้างที่ทำงานนอกสถานที่ทำงานได้ ความชัดเจนดังกล่าวจะทำให้การสรรหามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นการขยายกลุ่มผู้สมัครเป้าหมายให้กว้างมากขึ้น เพราะระยะเวลาการเดินทาง และที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด ในทางกลับกัน การที่ผู้สมัครทราบตั้งแต่แรกว่างานที่สมัครเป็นการทำงานนอกสถานที่ทำงานเต็มรูป จะช่วยลดโอกาสที่พนักงานใหม่จะลาออกเพราะไม่พอใจที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานภายหลังการจ้าง


สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในกระบวนการสัมภาษณ์ก็คือ การพัฒนาทักษะทีมสรรหา รวมถึงสายงาน (hiring manager) ให้สามารถใช้เทคโนโลยี และ เข้าใจแนวคิดเชิงพฤติกรรมเบื้องต้นของการติดต่อแบบไม่พบหน้า (virtual interview) เพราะการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกมีความแตกต่างกัน


องค์กรอาจจะต้องปรับกระบวนการสัมภาษณ์และตัดสินใจใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วและปลอดภัย เช่น ลดจำนวนจำนวนผู้สัมภาษณ์และขั้นตอนลง เพราะนอกจากจะทำให้การติดสินใจกระชับขึ้นแล้ว ยังช่วยลดภาระ พนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซี่งต่างก็มีภาระล้นมือในสถานการณ์เช่นนี้ นอกจากนั้น ยังสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ เช่น การใช้ machine learning คัดกรองใบสมัครซึ่งนอกจากจะทำได้อย่างปราศจากอคติ (bias free) แล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียเวลาที่ผู้สัมภาษณ์ต้องพบกับผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการได้อีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรต้องวางแผนอย่างเป็นระบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพราะการผสมผสานเครื่องมือที่ลงตัวจะช่วยทำให้ผลการตัดสินใจเป็นไปตามที่เราคาดหวัง เช่น การสัมภาษณ์ออนไลน์แบบตัวต่อตัว แบบคณะ (panel interview) เมื่อใช้ร่วมกัน การนำเสนอ (presentation)ของผู้สมัคร และ แบบทดสอบออนไลน์ (online tests) จะทำให้องค์กรเลือกคนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรต่อการรับรู้ภายนอกในฐานะ นายจ้างในดวงใจ (preferred employer) ก็เป็นสิ่งสำคัญ องค์กรควรนำความเชี่ยวชาญทางการตลาดมาใช้ในงาน HR ทั้งในแง่การสร้างเนื้อหา (content) และการเลือกช่องทาง (channel) ซึ่งโซเชียลมีเดียแพลท์ฟอร์มที่ HR ใช้โดยทั่วไป นอกเหนือจาก เวปไซต์ขององค์กร ก็คือ LinkedIn และ Facebook ที่อาจจะดี แต่ไม่เพียงพอ เพราะ ช่องทางอื่น เช่น Twitter , Instagram หรือ YouTube ต่างก็มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ influencer ที่สำคัญที่สุดในการสื่อสิ่งดีดีขององค์กรออกไปภายนอกก็คือ พนักงานของเรา และ เนื้อหาที่ดีที่สุดก็คือ วัฒนธรรม (way we do thing here) ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ (moment that matter) ดังนั้น องค์กรจึงควรมีแผนว่าจะทำให้พนักงานของเรามีส่วนในการเล่าเรื่องราวดีดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไปสู่เครือข่าย (network) ของแต่ละคนผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างไร

.

การเตรียมพนักงาน (onboarding) ในยุคหลังโควิดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการปรับรูปแบบใหม่ เพราะองค์กรต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร และที่สำคัญองค์กรต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้าง เป้าประสงค์ร่วมกัน (common purpose) บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง อันจะนำไปสู่ความผูกพันซึ่งองค์กรทุกแห่งต้องการ การจัด onboarding ในรูปแบบใหม่ ควรมีการผสมผสานกิจกรรมทั้งในรูปแบบ on-line และ in-person (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) อย่างเหมาะสม


กลุ่ม 1 องค์กรที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอย่างรุนแรง(Damaged)

นอกจากจะไม่จ้างงานแล้ว อาจจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานอีกด้วย กิจกรรมการสรรหาที่สำคัญคือการบริหารการใช้แรงงานภายใน (internal mobility) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพื่อรับ talent ที่องค์กรต้องการรักษาไว้ไปทำงาน(พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) จนกว่าสถานการณ์ขององค์กรจะดีขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่า การให้ยืมพนักงานซึ่งมีความสามารถ (talent lending)

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์องค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญ แม้องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยทีมสรรหาต้องเพิ่มทักษะทางด้านการตลาด หรืออาจอาศัยความชำนาญจากทีมการตลาดเข้ามาช่วยสร้างการรับรู้โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มแต่อย่างใด การรักษาความสัมพันธ์กับผู้สมัครก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์แล้วยัง มีส่วนเตรียม กลุ่มเป้าหมาย (talent pipeline) ให้พร้อมใช้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น การนำเทคโนโลยีซึ่งไม่ต้องลงทุนเพิ่มจะช่วยทำให้การสร้างกลุ่มเป้าหมาย และ การติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


ทีมสรรหาในองค์กรกลุ่มที่ 1 จำเป็นต้องเพิ่มทักษะ (cross-skilling & upskilling) ให้สามารถทำงานโครงการอื่นๆ ของสายงาน HR ได้ตามความจำเป็นทางธุรกิจ ในขณะที่ความต้องการในการสรรหาลดลง และในกรณีที่องค์กรมีการลดคน ทีมสรรหาสามรถเพิ่มคุณค่าในการทำงานได้โดย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้พนักงานซึ่งได้รับผลกระทบมีความพร้อมที่จะหางานใหม่ (outplacement) ได้สูงขึ้น


กลุ่ม 2 องค์กรที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้น (Challenged)

ในกลุ่มนี้ ยังคงมีการจ้างงานอยู่ แต่ต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่ (re-prioritization) เพื่อระบุตำแหน่งที่มีความสำคัญ (pivotal roles) ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความพร้อมที่จะเพิ่มขีดความสามารถ (ramp-up) การสรรหาได้ในเวลารวดเร็ว หัวใจสำคัญของการสรรหาสำหรับองค์กรกลุ่มนี้คือ ความคล่องตัวยืดหยุ่น (agility) ทีมสรรหาต้องปรับความคิดเกี่ยวกับแหล่ง และประเภทของแรงงาน เพื่อให้องค์กรเพิ่มหรือลดจำนวนได้ทันเวลาและทันความต้องการ


ทีมสรรหาต้องสามารถให้คำปรึกษากับผู้บริหารในการกำหนดเกณฑ์เพื่อระบุตำแหน่งที่มีความสำคัญ (pivotal roles) ที่สามารถวัดได้ (measurable) เพื่อติดตามความคุ้มค่าของการจ้างงาน และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดยังไม่มีความแน่นอน การใอธิบายสภาพการทำงาน (working condition) ที่ชัดเจนต่อผู้สมัครจึงมีความสำคัญเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน เช่น อาจมีโอกาสที่จะต้องเลื่อนวันเริ่มงานออกไป อาจะต้องปรับสู่โหมดการทำงานจากบ้าน (WFH) ในช่วงบางช่วง อาจมีการปรับสวัสดิการและผลประโยชน์บางเรื่องจากที่เคยมี เป็นต้น


การลงทุนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (employer brand building) ยังต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างกลุ่มเป้าหมาย (talent pipeline) ให้พร้อมใช้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการขยายขีดความสามารถในการสรรหาภายในช่วงเวลาอันสั้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสัมภาษณ์ และ บริหารจัดการผู้สมัครจึงมีความสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าใครอยู่ตรงไหนของกระบวนการ นอกจากนั้น ทีมสรรหาควรเริ่มศึกษาอย่างจริงจังถึงการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสรรหาตลอดทั้งกระบวนการในระยะยาว รวมถึงการเตรียมกระบวนการเพื่อรองรับการสรรหากลุ่ม พนักงานทางเลือก (contingent workers) และ พนักงานที่ทำงานนอกที่ทำงาน (remote workers ) อย่างจริงจัง


ทีมสรรหาในองค์กรกลุ่มที่ 2 ยังคงมุ่งเน้นความรับผิดชอบในการสรรหาเช่นเดิม แต่ต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะปรับกระบวนการและวิธีทำงานได้ทันเวลา


กลุ่ม 3 องค์กรที่นอกจากจะไม่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังสามารถเติบโตได้ ( Fortunate)

กลุ่มนี้จะมีการจ้างงานจำนวนมาก เพราะสภาวะการณ์ที่เกิดเอื้อให้ธุรกิจเติบโต หัวใจสำคัญคือความรวดเร็วของกระบวนการสรรหา ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนจากแนวทางที่เคยใช้มาแต่เดิม ข้อได้เปรียบขององค์กรกลุ่มนี้คือมีงบการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้สามารถยกระดับขีดความสามารถของทีมสรรหาได้ทันทีภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ควรต้องคำนึงถึงปัจจัยความสำเร็จอื่นๆ ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะของหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา เพราะรูปแบบการติดต่อเปลี่ยนจากการพบหน้า (in-person meeting) ไปสู่การติดต่อทางสาย (virtual meeting) การเข้าถีงและเลือกใช้ พนักงานทางเลือกก็มีความสำคัญ แต่ไม่ใช่เพื่อการควบคุมงบประมาณแต่เพื่อให้ได้คนที่พร้อม (ready-now) เป็นสำคัญ


องค์กรที่อยู่ในโหมดการเติบโตนี้ ต้องให้ความสำคัญกับ ขีดความสามารถในการดึงดูดคน (attraction) ซึ่งทำได้ผ่านการสร้างภาพลักษณ์โดยเน้นการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรที่มีเป้าประสงค์ (purpose) ชัดเจน ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ยังต้องทำงานร่วมกับทีมอื่น เช่น Center of Excellence (CoE) ในการยกระดับข้อเสนอ (offering) ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ ผลประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ดึงดูดและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (personalization) ได้


ทีมสรรหาในกลุ่มนี้ ต้องทำงานเพื่อสร้างขีดความสามารถให้องค์กรสามารถเติบโตจากสถานการณ์ปัจจุบันได้ ควบคู่ไปกับการเตรียมคนสำหรับการเติบโตในอนาคต เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ซึ่การจะทำเช่นนั้นได้ ทีมสรรหาต้องเข้าใจธุรกิจอย่างชัดเจนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ (business model) ไปในทิศทางใด


จะเห็นได้ว่า การสรรหาขององค์กรภายหลังโควิดนั้น จะมีภาระกิจที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยุ่กับว่าองค์กรนั้นอยู่ในกลุ่มไหน แต่ทั้งนี้ ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ว่าสถานะองค์กรจะนิ่งอยู่แบบนั้นเป็นเวลานาน เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าสถานการณ์การระบาดจะเป็นอย่างไร และจะควบคุมได้เบ็ดเสร็จเมือ่ไหร่ ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรที่เราทำงานด้วยจะอยู่ในกลุ่มใด แต่เราก็ต้องพร้อมรับที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2,566 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page