ประกาศ ณ วันที่ 10 พย 2564:
เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ ทีมงานขอเลื่อนหลักสูตรอบรมในไตรมาสนี้ ไปเริ่มเดือนมกราคม 2565
ตามตารางด้านล่างนะคะ

one impage.jpg

click  to view program outline