top of page
Registration Form
program registration

ขณะนี้ หลักสูตรในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง (2023 Q1)
- มี Learning & Development Strategy ในวันที่ 22 กพ 2023 เท่านั้น ที่เปิดลงทะเบียนอยู่
- หลักสูตรอื่นๆได้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว 

 

หากท่านสนใจลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่สอง (2023 Q2) 

- กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับเมื่อมีการประกาศหลักสูตรครั้งต่อไปค่ะ

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน

For in-house program, please contact info@hrheadquarter.com

participant information
contact.png
contact information
invoice / receipt document

ทีมงานจะส่ง invoice และ receipt ในรูปแบบอิเลคโทรนิค (PDF) ให้ท่านตามอีเมลที่แจ้งมา

หากท่านต้องการเอกสารในรูปแบบ hardcopy รบกวนแจ้งทางอีเมล info@hrheadquarter.com นะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ออกเอกสารในนาม

กรุณาชำระเงินเพื่อยืนยันการลงทะเบียน  ** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน **

เมื่อได้ชำระเงินและอีเมลหลักฐานการโอนเงินมาที่ info@hrheadquarter.com
แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อยืนยันการลงทะเบียนของท่านโดยเร็ว 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารทางบัญชี

กรุณาติดต่อ  080-557-7302

HRHQ Payment Instuction.jpg
bottom of page