top of page
training green.png
Program Registration
กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจอยากลงทะเบียน

หากสนใจออกแบบเนื้อหาเพื่อจัดหลักสูตร in-house ติดต่อ info@tas-consultingpartner.com 

หรือ คุณณัฏฐา โทร 080-557-7302

participant icon.png
participant information

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อออกใบ certificate ส่งเป็น PDF ให้หลังจบหลักสูตร

contact icon.png
contact information
bill icon.png
invoice / receipt document

ทีมงานจะส่ง invoice และ receipt ในรูปแบบอิเลคโทรนิค (PDF) ให้ท่านตามอีเมลที่แจ้งมา

หากท่านต้องการเอกสารในรูปแบบ hardcopy รบกวนแจ้งทางอีเมล info@hrheadquarter.com นะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ออกเอกสารในนาม

กรุณาชำระเงินเพื่อยืนยันการลงทะเบียน  ** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน **

เมื่อได้ชำระเงินและอีเมลหลักฐานการโอนเงินมาที่ info@hrheadquarter.com
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อยืนยันการลงทะเบียนของท่านโดยเร็ว 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารทางบัญชี

กรุณาติดต่อ  085-555-0566

HRHQ Payment Instuction.jpg
bottom of page