top of page

5-minute YouTube clips covering essential topics for everyone's quick understanding.

taspoints.png
มีด้วยหรือ มีใจแต่ไม่มีความสุข? I TASpoints EP.6
05:40

มีด้วยหรือ มีใจแต่ไม่มีความสุข? I TASpoints EP.6

ภาวะไม่มีความสุขแม้จะรู้สึกผูกพันเกิดจากอะไร? และมีคนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับภาวะดังกล่าวตั้งแต่ความสัมพันธ์ชีวิตคู่ไปจนถึงในบริบทขององค์กร หากในองค์กรของเรามีพนักงานกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มีความสุขในการทำงาน แต่ยังรู้สึกผูกพันกับองค์กร เราจะทำอย่างไร? อีพีนี้ เราจะมาคุยให้ฟังถึงพนักงาน 4 กลุ่ม ที่แบ่งออกตามสภาวะความเป็นอยู่ในการทำงาน เพื่อทำความเข้าใจและมองให้เห็นภาพวิธีการแก้ปัญหาสำหรับองค์กร เพื่อนำไปสู่การยกระดับชีวิตการทำงานของพนักงานได้อย่างตรงจุด ——————— ติดตาม TAS points ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่ Facebook : hrheadquarter Website : hrheadquarter.com Website : tas-consultingpartner.com #taspoints #taschantree #hrheadquarter #employeeengagement #employeeexperience #employeesatisfaction #purposefulorganization #ชีวิตการทำงาน #ความสุข #ก่อนจะลาออก
คำถามวัดใจคนจะลาออก I TASpoints EP. 5
05:24

คำถามวัดใจคนจะลาออก I TASpoints EP. 5

ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ข้อมูลที่มากขึ้นและเข้าถึงง่ายขึ้น ความเชื่อเดิมๆ กรอบความคิดเดิมๆ ก็มักจะถูกหักล้างด้วยชุดความคิดใหม่ๆ แต่ Hierarchy of Needs ทฤษฎีเก่าแก่ที่ว่าด้วยเรื่องแรงจูงใจและลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ กลับมีความสำคัญมากขึ้นตามกาลเวลา อีพีนี้ เราจะมาคุยให้ฟังว่า ทฤษฎีที่ว่านี้สามารถนำมาปรับใช้และเชื่อมโยงกับชีวิตการทำงานของเราได้อย่างไร เพื่อเป็นความเข้าใจพื้นฐานในการทำงานและการอยู่ร่วมกันของทุกคนในองค์กร ——————— ติดตาม TASpoints ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่ Facebook : hrheadquarter Website : hrheadquarter.com Website : tas-consultingpartner.com #TASpoints #taschantree #hrheadquarter #maslow #hierarchyofneeds #motivation #จิตวิทยา #ชีวิต
Succession กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร I TASpoints EP.3
05:50

Succession กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร I TASpoints EP.3

ความรุนแรงของ War of Talent ที่เพิ่มมากขึ้น - วิถีการทำงานที่เปลี่ยนไป - พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากองค์กรไม่สามารถปรับตัวได้ อาจจะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถจับเทรนด์เหล่านี้ได้อย่างทันถ่วงที โดยเฉพาะในยุคที่คุณสมบัติของคนในองค์กรที่เคยส่งผลให้คนเหล่านั้นมาถึงจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้แปลว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะส่งผลให้คนเหล่านั้นเติบโตต่อไปและตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต อีพีนี้เราจะมาพูดถึงการทำ Succession หรือแผนผู้สืบทอดตำแหน่งใน 4 ระดับ ให้ไม่ได้เป็นแค่แผนบริหารความเสี่ยง แต่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ Strategic Business Planning องค์กร เพื่อสร้าง impact และเชื่อมโยง succession กับธุรกิจขององค์กร ——————— ติดตาม TASpoints ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่ Facebook : hrheadquarter Website : hrheadquarter.com Website : tas-consultingpartner.com #taspoints #taschantree #hrheadquarter #succession #criticalpositions #แผนสืบทอดตำแหน่ง
มีงบจำกัด จัดอบรมแบบไหนดี? I TASpoints EP.1
05:05

มีงบจำกัด จัดอบรมแบบไหนดี? I TASpoints EP.1

เมื่อการพัฒนาคน คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน แต่ในปัจจุบันที่โลกเข้าสู่สภาวะที่มีแนวโน้มเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ นโยบายการค้าที่เปราะบาง และอีกหลาย ๆ ปัจจัย ทำให้งบประมาณเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานในหลาย ๆ องค์กรมีอัตราลดลง อีพีนี้ เราจะมาพูดถึงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้คุณมีกรอบแนวทางที่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ดีขึ้น ——————— ติดตาม TASpoints ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/HRheadquarter Website : hrheadquarter.com Website : tas-consultingpartner.com #taspoints #taschantree #hrheadquarter #พัฒนาคน #พัฒนาองค์กร #learninganddevelopment #traning #developmentplan https://www.hrheadquarter.com/post/criteria-for-training-program-planning-and-budget-allocation

TASpoints Channel

bottom of page