top of page

HR Pitching Canvas

ในยุคที่ทุกอย่างดูเร่งรีบ ชีวิตที่ท่วมท้น การเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม เราทุกคนจึงใช้ชีวิตอย่างร้อนรนไปกับทุกเรื่อง นั่นทำให้ การอธิบายเรื่องหนึ่งๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจจึงจะต้องกระชับ ตรงประเด็น เพื่อสร้างความสนใจ และ คล้อยตามให้ได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งมีเทคนิคการอธิบายแบบนี้หลายอย่าง เช่น Elevator speech, Elevator pitching เหตุผลที่เรียกเช่นนั้นก็เพราะต้องการให้เห็นภาพว่า การอธิบายอะไรสักเรื่องหนึ่งควรจะจบได้ก่อนที่คู่สนทนาจะไปถึงชั้นที่เป็นห้องประชุม หรือห้องทำงาน เช่น ถ้าหัวหน้าส่งเราไปอบรมหลักสูตรหนึ่ง และตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเราพบหัวหน้ายืนรอลิฟท์อยู่ เมื่อเราเดินเข้าลิฟท์ไปพร้อมหัวหน้า เราจะต้องสามารถอธิบายให้หัวหน้าเข้าใจได้ว่า สาระสำคัญของสิ่งที่เราไปเรียนคืออะไร พบใครในห้องเรียนบ้าง ประโยชน์ที่นำมาใช้ในการทำงานได้คืออะไร และ สิ่งที่เราคิดจะทำสิ่งแรกเพื่อให้เกิดการขยายวงคุณค่าของสิ่งที่เรียนคืออะไร ทั้งนี้เราต้องอธิบายสิ่งเหล่านั้นแบบกระชับแต่ได้ใจความ (short and direct) และเล่าให้จบก่อนถึงชั้นที่เป็นที่ทำงาน


ในยุคที่คำว่า start-up ได้กลายเป็นสัญญลักษณ์ของ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งก็ทำให้ Pitching มีความหมายถึง การนำเสนอแนวคิดเพื่อขอระดมทุนในการทำให้แนวคิดเกิดขึ้นจริง หรือ ยกระด้บสิ่งที่ริเริ่มไปแล้วให้ขยายวงและเติบโตมากขึ้น และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ start-up ต้องการโน้วน้าวต่างมีเวลาไม่มากนัก การนำเสนอแนวคิดจึงควรจะสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ระหว่าง 3 – 7 นาที

การทำงานของ HR ก็เช่นเดียวกัน หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับ HR มักจะไม่ใช่หัวข้อที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของการประชุม ในบางครั้งแม้จะมีการบรรจุเรื่องที่จะนำเสนอเข้าไปในวาระการประชุมแล้ว แต่ก็พบว่าบ่อยครั้ง การพูดคุยในหัวข้ออื่นๆ ก่อนหน้านั้น เช่น ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆ ฯลฯ ยาวกว่าเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้หัวข้อ HR ที่แม้อยู่ในวาระแล้ว อาจจะต้องปรับเวลานำเสนอให้สั้น หรือไม่ก็ถูกยกเลิกไป ดังนัน HR จึงควรพัฒนาทักษะในการนำเสนอแบบ Elevator speechหรือ Pitching ไว้ให้มีความชำนาญ เพื่อให้สามารถนำทักษะนั้นมาใช้ได้เมื่อมีความจำเป็น เพราะนอกจากจะทำให้เราได้รับการยอมรับว่า HRมีทักษะการสื่อสารที่ดีแล้ว ยังทำให้เราไม่เสียเวลา รอเอาเรื่องที่เราเตรียมมา เข้าที่ประชุมรอบใหม่ เพราะเวลาในการนำเสนอคราวนี้มีไม่พอ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าคราวหน้าจะถูกยกเลิกหรือเลื่อนอีกหรือไม่


HR Pitching Canvas นี้พัฒนามาจาก The Pitch Canvas ของ Best 3 Minutesซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่ม Start-up ที่ต้องการกรอบในการเตรียมตัวเพื่อPitching ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ HR Pitching Canvas นี้ไม่ใช่กรอบตายตัวที่ HR ควรทำตามทุกขั้น และไม่ใช่กระบวนการ (process-driven) ที่จะต้องทำจาก 1 ไป 2 ไป 3……..จนถึงขั้นสุดท้ายตามลำดับ แต่เป็นกรอบในการเตรียมตัวและเข้าใจสิ่งที่เราจะพูดเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เราจะพูดหัวข้อใดบ้างและเริ่มจากไหนก่อน ก็ขึ้นอยู่กีบการวิเคราะห์ผู้ฟังในแต่ละโอกาสและสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป

Canvas นี้มีคำอธิบายที่ HR สามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับ Business Canvas อย่างไรก็ตาม หาก HR ต้องการทราบรายละเอียด และเทคนิคในการเตรียมเนื้อหาในแต่ละช่องเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น เราจะมาคุยลายละเอียดและตัวอย่างการใส่เนื้อหาในแต่ละช่องในครั้งต่อไป

2,427 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page